Địa chỉ: 5 Đường Hồ Thành Biên, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3850 7603 – (028) 3850 7603

E-mail: caohuuminh@minhtruongphuc.com