Tư vấn thiết kế

hình dịch vụ

- Tư vấn thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp dân dụng

- Tư vấn máy móc thiết bị ngành điện lạnh, điện công nghiệp

Xem thêm

Thi công lắp đặt

hình dịch vụ

- Thi công lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp, dân dụng

- Thi công lắp đặt hệ thống điện công nghiệp, các mấy móc cơ khí

Xem thêm

 Bảo trì, bảo dưỡng

hình dịch vụ

-Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện lạnh công nghiệp, dân dụng

- Bão trì máy móc thiết bị ngành điện lạnh, có khí

Xem thêm

Cung cấp thiết bị

hình dịch vụ

- Máy móc thiết bị lạnh công nghiệp, dân dụng

- Các linh kiện điện lạnh

- Các thiết bị điện công nghiệp

Xem thêm